Обробка персональних даних

ПОЛІТИКА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

 

Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика) діє відносно всієї інформації, яку сайт https://homfund.com/uk (далі - сайт),  який належить БЛАГОДІЙНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ  «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ім. ХІДІРЯНА ОГАНЕСА МІСАКОВИЧА» (код ЄДРПОУ 39343546, адреса місцезнаходження: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 52), зареєстрованій згідно чинного законодавства України (далі за текстом – Фонд) на якому розміщений текст цієї Політики конфіденційності, може отримати про Користувача, а також будь-яких програм і продуктів, розміщених на ньому.

 

  1. Терміни та визначення

 

Персональні дані - це будь-яка інформація персонального характеру, яка дозволяє третій особі ідентифікувати фізичну особу (суб'єкта даних).

Суб'єкт персональних даних - це фізична особа, якої стосуються персональні дані і яку можна ідентифікувати або яку вже ідентифіковано за цими персональними даними.

Обробка персональних даних - це будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Конфіденційність персональних даних - обов'язкове для дотримання призначеної відповідальної особи, яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта чи іншої законної підстави.

Поширення персональних даних - дії, спрямовані на передачу персональних даних певному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом.

Використання персональних даних - дії (операції) з персональними даними, що здійснюються з метою прийняття рішень чи вчинення інших дій, що породжують юридичні наслідки щодо суб'єктів персональних даних або іншим чином зачіпають їх права і свободи або права і свободи інших осіб.

 

 

  1. Загальні положення

 

2.1. Дана Політика розроблена з метою інформування суб’єктів персональних даних про порядок обробки їх персональних даних під час відвідування/користування сайтом, а також з метою забезпечення захисту їх персональних даних під час такої обробки.

2.2. Дана Політика, а також діяльність Фонду, пов’язана із збиранням, обробкою, зберіганням та іншими правомірними діями щодо персональних даних, регулюється Конституцією України; Законом України «Про захист персональних даних»; іншими чинними нормативно-правовими актами України, які регулюють питання захисту персональних даних; ратифікованими в України міжнародними нормативно-правовими актами. До правовідносин, які виникають у Фонду у зв’язку з обробкою персональних даних резидентів іноземних юрисдикцій, також застосовується право (в тому числі міжнародне), національні та міжнародні нормативно-правові акти, що регулюють питання захисту персональних даних резидентів таких країн.

2.3. Володільцем персональних даних, які обробляються у зв’язку з відвідуванням/використанням опцій сайту є Фонд. Фонд має право доручити повністю або частково обробку персональних даних третім особам на підставі договору, укладеного відповідно до вимог чинного законодавства.

2.4. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.5. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.

2.6. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.

 

  1. Мета обробки персональних даних

3.1. Метою обробки персональних даних, отриманих в процесі функціонування сайту, є здійснення Фонду своєї статутної діяльності.

 

  1. Обробка персональних даних

 

4.1 Фонд може збирати та обробляти наступну інформацію про Користувачів:

  1. Інформація, яку Користувач надаєте Фонду - це інформація про Користувача, яку він надає шляхом: використання сайту та опцій сайту, підписання на отримання оновлень електронною поштою, надання благодійної допомоги (пожертви) за допомогою опцій сайту, комунікації з Фондом через опції, доступні на сайті, тощо.
  2. Інформація про Користувача, яка збирається сайтом та іншими системами: 1) якщо Користувач відвідує сайт, треті особи можуть збирати певну інформацію про Користувача та його відвідування, так як тип та версія його браузера, а також сторінки на сайті, які Користувач відвідує, адресу інтернет-протоколу (ІР); 2) сайт також може завантажувати файли cookie на його пристрій; 3) якщо Користувач контактує із співробітниками Фонду за допомогою сайту або інших засобів електронного зв’язку.
  3. Інформація, яку збирають треті особи про Користувача на сайті шляхом виконання дій: це інформація про Користувача, яку він надає третім особам (наприклад, Facebook, Google, Twitter), використовуючи опції для обміну в соціальних мережах, доступні на сайті, при переході з однієї сторінки на іншу або шляхом перегляду матеріалів, що мають посилання (відкриваються) на інші платформи (веб-сайти).

4.2. Те, яким чином Фонд обробляє  персональні дані Користувача, залежить від того, як  останній використовує сайт та взаємодіє з ним. Частина інформації може надаватись безпосередньо Користувачем під час використання сайту або в інший спосіб; іншу інформацію Фонд може збирати та обробляти самостійно за допомогою автоматизованих технологій, що використовуються на сайті.

4.3. Правові підстави обробки даних: при відвідуванні сайту Фонд обробляє персональні дані Користувача, якщо 1) Фонд отримав згоду на таку обробку, 2) персональні дані необхідні Фонду для укладення та виконання з Користувачем правочину чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину, 3) у випадках, коли Фонд має законний інтерес для обробки персональних даних, і цей законний інтерес не переважає над інтересами щодо захисту даних або  фундаментальних прав і свобод, а також 4) в інших випадках, визначених чинним законодавством. У деяких випадках Фонд може мати юридичне зобов’язання обробляти  персональні дані або оброблятиме персональні дані для формування, здійснення або захисту правових претензій.

4.4. Механізми автоматизованої обробки: Фонд та треті особи можуть використовувати технології автоматизованої обробки інформації для обробки інформації в деяких розділах сайту. Фонд використовує файли cookie для зберігання контенту та налаштувань, що дозволяє Фонду обробляти стандартну інформацію, яку браузер Користувача надсилає певним веб-сайтам, які  відвідує Користувач, наприклад  IP-адресу, тип і мову браузера, а також сайт, з якого  перейшов Користувач, сторінки, які він відвідує і посилання, на які він натискаєте на сайті. Наявність такої технічної інформації допомагає Фонду покращувати сайт.

4.5. Фонд може використовувати  персональні дані Користувача лише з метою та в цілях, визначених цією Політикою та чинним законодавством, зокрема (але не обмежуючись), 1) з метою обробки запиту (звернення) Користувача  до Фонду, вчиненого за допомогою сайту, 2) з метою забезпечення надання  благодійної допомоги (пожертви) за допомогою опцій, доступних на сайті, 3) з метою реалізації інших статутних цілей Фонду в порядку, визначеному чинним законодавством.

4.6. Фонд може накопичувати персональні дані, оброблені в процесі відвідування/використання Користувачем сайту, в тому числі шляхом внесення цих даних до бази персональних даних. Зберігання  персональних даних здійснюється із дотриманням вимог чинного законодавства в сфері персональних даних.

4.7. Поширення персональних даних Користувача здійснюється виключно за його згодою або у випадках, визначених цією Політикою та чинним законодавством.

4.8. Персональні дані Користувача підлягають видаленню або знищенню у разі: а) закінчення 2-річного строку їх зберігання або іншого строку, визначеного чинним законодавством; б) припинення правовідносин між суб’єктом персональних даних та Фондом, якщо інше передбачено законодавством; в) в інших випадках, визначених чинним законодавством в сфері захисту персональних даних.

4.9. Фонд не здійснює обробку персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних, окрім випадків, визначених законодавством.

 

 

  1. Права субєкта персональних даних

5.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

5.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

5.3.  на доступ до своїх персональних даних;

5.4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5.5.  пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

5.6.  пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

5.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

5.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

5.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

5.10 вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

5.11 відкликати згоду на обробку персональних даних;

5.12 знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

 

 

Зміна Політики

До цієї Політики періодично та без попереднього повідомлення Користувача про таке можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, при зміні вимог законодавства. У випадку внесення істотних змін до цієї Політики Фондом буде розміщено повідомлення на сайті та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну Користувач не відмовиться від їх прийняття в письмовій формі, це означатиме, що Користувач погоджується з відповідними змінами Політики. Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.

 

Підтримати можна натиснувши кнопку

Або переказати гроші за реквізитами, зазначеними в розділі «Реквізити»

Допомогти зараз
UKRAINE